Atçalı Köyü Hobi Bahçelerinin Satışı

İlimiz, Merkez İlçe, Atçalı Köyünde bulunan, toplamda 78 parça Hazinenin özel mülkiyetindeki Hobi Bahçesi Konut İmarlı taşınmazlar 20-21-22-23 Mart 2018 tarihlerinde Valiliğimiz Ek Bina 4. Katta bulunan Defterdarlık Eğitim ve Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

  • Taşınmazların ihale bedellerinin %25 i peşin olmak üzere kalanı üçer aylık dönemler halinde 2 yıl içinde taksitlerle ödenebilecektir.
  • Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır.
  • Satışı yapılan taşınmaz malların satış ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
  • Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne başvurabilirler.

İHALE İLANI