Boyralı Bağları Bölgesinde, İlimiz Merkez İlçe Burunköy Köyündeki Hobi Bahçesi İmarlı Hazine Taşınmazları Satışa Sunuluyor.

İlimiz, Merkez İlçe, Burunköy Köyünde bulunan, toplamda 23 parça Hazinenin özel mülkiyetindeki Hobi Bahçesi Konut İmarlı taşınmazlar 26 Nisan 2018 Perşembe günü Valiliğimiz Ek Bina 1. Katta bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

  • Taşınmazların ihale bedellerinin %25 i peşin olmak üzere kalanı üçer aylık dönemler halinde 2 yıl içinde taksitlerle ödenebilecektir.
  • Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır.
  • Satışı yapılan taşınmaz malların satış ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
  • Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne başvurabilirler.

İHALE İLANI