Bilindiği üzere, 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satış ve iadesi ile ilgili 6292 sayılı Kanun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Y Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (25 Mayıs 2018) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 30 Kasım 2018 tarihine kadar süre uzatılmıştır.

Müracaatlar:

6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeşitli sebeplerle satın alma başvurusunda bulunamayan veya satış bedelini 3 aylık süre içinde ödeyemeyen kişilerin sunulan bu tarihi fırsattan yararlanabil-meleri için 30 Kasım 2018 tarihine kadar, 6292 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğince başvuruların ise 7 Eylül 2018 tarihine kadar İlimiz Merkezinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerimizde ise Malmüdürlüğü  Milli Emlak Servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.