Fonksiyonel Görev Dağılımları

A- FONKS. GRV. DAĞILIMI – MUHAKEMAT

B- FONKS. GRV. DAĞILIMI – MUHASEBE

C- FONKS. GRV. DAĞILIMI – MİLE

D- FONKS. GRV. DAĞILIMI – PERSONEL