Muhakemat Müdürlüğü


Müdür                                 :  Halil YILDIZ
Telefon (Müdür)             : (0364) 224 06 27
Telefon (Servis)              : (0364)   225 37 38
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM


Muhasebe Müdürlüğü


Müdür: Bahri İLHAN
Telefon: (0364) 224 66 64
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM


Milli Emlak Müdürlüğü


Müdür: F.Kansu YILDIRIM
Telefon:  (0364) 225 50 33    Servis : (0364) 225 13 99
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM


Personel Müdürlüğü

 

Müdür: Nurettin KUYUMCU
Telefon: (0364) 225 56 05       Faks: (0364) 225 56 01
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM


Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü


Müdür: Cüneyt SOLAK
Telefon:  (0364) 225 55 45
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM


Gelir Müdürlüğü


Müdür:  A.Rıza GÜLAY
Telefon:  (0364) 224 42 39
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM


Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı

Müdür: Türkay  ODABAŞ
Telefon:  (0364) 224 89 51   Servis:  (0364) 225 41 79
Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No: 55 Valilik Ek Bina 19030 ÇORUM