Teşkilat ve Birim Şemaları

TEŞKİLAT ŞEMASI

Çorum Defterdarlığı

 

BİRİM ŞEMALARI

1- Muhakemat Müdürlüğü Birim Şeması

2- Muhasebe Müdürlüğü Birim Şeması

3- Milli Emlak Müdürlüğü Birim Şeması

4- Personel Müdürlüğü Birim Şeması