Hizmet Standartları

1- Muhakemat Müdürlüğü Hizmet Standartları

2- Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Standartları

3- Milli Emlak Müdürlüğü Hizmet Standartlari

4 -Personel Müdürlüğü Hizmet Standartları

5- KDS Saymanlık Müdürlüğü Hizmet Standartlari

6- Gelir Müdürlüğü Hizmet Standartları

7- Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Standartlari