Hizmet Standartları

1 -Personel Müdürlüğü Hizmet Standartları

2- Muhakemat Müdürlüğü Hizmet Standartları

3- Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Standartları

4- Milli Emlak Müdürlüğü Hizmet Standartlari

5- KDS Saymanlık Müdürlüğü Hizmet Standartlari

6- Gelir Müdürlüğü Hizmet Standartları

7- Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Standartlari