Emeklilik Tarihi

Kemal ERKMEN                – Kurumlar D.S.S.Müd.(Def.Uzmanı)                20.09.2018

Celil AKDAŞ                        – Muhasebe Müdürlüğü (Şef)                           19.09.2018

Mustafa KORKMAZ         – Vergi Dairesi Müdürlüğü VHKİ                         16.07.2018

Celal BULUT                      – Vergi Dasiresi Müdürlüğü VHKİ                       16.07.2018

Ramazan UÇAK                 – Osmancık Malmüdürlüğü VHKİ                      16.07.2018

Yüksel KENDİR                 – Osmancık Malmüdürlğüğü VHKİ                     16.07.2018

Abdülkadir SAZAK             – Osmancık Malmüdürlüğü VHKİ                      16.04.2018

Bingöl ERDOĞAN              – Muhasebe Müdürlüğü (Şef)                             16.04.2018

H. İbrahim UZUNER         – Ortaköy Malmüdürlüğü VHKİ                            20.03.2018

Recep SAĞLAM                – Milli Emlak Müdürlüğü VHKİ                             19.03.2018

Hasan Hüseyin ARSLAN – Vergi Dairesi Müdürlüğü VHKİ                          16.02.2018

Sinan GÜMÜŞ                   – Muhakemat Müdürlüğü   VHKİ                          19.02.2018

Gani ÖZTÜRK                   – Vergi Dairesi Müdürlüğü VHKİ                           19.02.2018

Necmi TÜRKSAL             – Vergi Dairesi Müdürlüğü VHKİ                            19.02.2018