“Etik Davranış İlkeleri” Konulu Konferans

Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planının KOS 1/1.3.1 Nolu “Her Yıl Etik Haftasında Etik Konulu Seminer/Konferanslar düzenlenmesi”  eylemi gereğince; Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Doç Dr. Deniz AYTAÇ tarafından, Defterdarlığımız personeline 28.05.2018 tarihinde “ETİK DAVRANIŞ KURALLARI” konulu konferans verilmiştir.