Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi

Muhasebe Müdürümüz Bahri İLHAN, Defterdarlık Uzmanları Mustafa BECER ve Hakan COŞKUN tarafından Muhasebe Personelimize 28 Aralık 2017 tarihinde Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi verilmiştir.