Genel

Taşınmaz Mal Satış ve Kiralama İhalesi

Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde 25/26/27 Temmuz 2018 tarihlerinde İlimiz Merkez ve Köylerinde bulunan Hazine taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüne göre satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

İHALE İLANI

7143 Sayılı Yapılandırma Kanununun Tanıtımı Kapsamında Çorum Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret

Defterdarımız Durak SERCAN ve Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt SOLAK 04.07.2018 tarihinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çetin BAŞARANHINCAL’ı bilgilendirmişlerdir.

Oda Başkanı Çetin BAŞARANHINCAL, Odalarına kayıtlı üyeleri ve konuyla ilgili tüm vergi mükelleflerini aydınlatmaya çalışarak son müracaat tarihinin 31.07.2018 olduğunu hatırlatacaklarını ifade etmişlerdir.

Konu ile ilgili Basın Haberleri

 

7143 Sayılı Yapılandırma Kanununun Tanıtımı Kapsamında Çorum Ticaret Borsasını Ziyaret

 

 

Defterdarımız Durak SERCAN ve Çorum Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt SOLAK, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un tanıtım çalışmaları kapsamında 03.07.2018 Salı günü Çorum Ticaret Borsasını ziyaret etmişlerdir.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki ÖZKUBAT, Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan SARI, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep GÜR, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet SAYAN ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz KAYA’nında katıldığı bilgilendirme toplantısında,  Defterdarımız Durak SERCAN ve Çorum Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt SOLAK tarafından 7143 sayılı Kanun hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Toplantıda ÇESOB Başkanı Recep GÜR tarafından, Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle daha önce 6552, 6736      ve 7020 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden ancak taksit ödemelerini aksatarak ihlal durumuna düşen alacaklar için bu kanun hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda talepte bulunmuşlardır.

Konu ile ilgili Basın Haberleri

Bilindiği üzere, 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satış ve iadesi ile ilgili 6292 sayılı Kanun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Y Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (25 Mayıs 2018) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 30 Kasım 2018 tarihine kadar süre uzatılmıştır.

Müracaatlar:

6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeşitli sebeplerle satın alma başvurusunda bulunamayan veya satış bedelini 3 aylık süre içinde ödeyemeyen kişilerin sunulan bu tarihi fırsattan yararlanabil-meleri için 30 Kasım 2018 tarihine kadar, 6292 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğince başvuruların ise 7 Eylül 2018 tarihine kadar İlimiz Merkezinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerimizde ise Malmüdürlüğü  Milli Emlak Servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu

7173 Sayılı Yapılandırma Kanununun Tebliği

Yapılandırma Rehberi

Yapılandırma Başvurusu İçin Tıklayınız

Basın Açıklaması

BROŞÜRLER

Ögrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırılması broşürü

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürü

Matrah ve vergi arttırımı broşürü

Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlikla beyanı broşürü

Kesinleşmiş veya dava aşamasındaki borçların yapılandırılması broşürü

İsletme kayıtlarının düzeltilmesi broşürü

Eczane kayıt düzeltme broşürü

AFİŞLER