Kategori: Genel

Atçalı Köyü Hobi Bahçelerinin Satışı

İlimiz, Merkez İlçe, Atçalı Köyünde bulunan, toplamda 78 parça Hazinenin özel mülkiyetindeki Hobi Bahçesi Konut İmarlı taşınmazlar 20-21-22-23 Mart 2018 tarihlerinde Valiliğimiz Ek Bina 4. Katta bulunan Defterdarlık Eğitim ve Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

  • Taşınmazların ihale bedellerinin %25 i peşin olmak üzere kalanı üçer aylık dönemler halinde 2 yıl içinde taksitlerle ödenebilecektir.
  • Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır.
  • Satışı yapılan taşınmaz malların satış ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
  • Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne başvurabilirler.

İHALE İLANI 

29. Vergi Haftası Etkinlikleri

26.02.2018 – Atatürk Anıtına Çelenk Koyma, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

26.02.2018 – Çorum Valiliğini Ziyaret

26.02.2018 – Merkez Birimlerini Ziyaret 

26.02.2018 – SMMM Odasını Ziyaret

26.02.2018 – Birim Müdürlerimizin Defterdarımızı Ziyareti 

27.02.2018 – Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret

27.02.2018 – Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini Ziyaret

28.02.2018 – Ticaret Borsasını Ziyaret

28.02.2018 – Ziraat Odasını Ziyaret 

01.03.2018 – Hitit Üniversitesi Panel ve Çalıştay